Logo OefentherapeutCesartherapie Eikelenboom Doorn

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid. In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het kan gaan om draaierigheid, zweverigheid, het gevoel alsof de wereld om u heen draait of het idee dat u zelf rond tolt. Hierbij kan desorièˆntatie voorkomen en het gevoel om te vallen. Verder kunnen er bijkomende verschijnselen zijn, zoals angst, transpireren, misselijkheid en braken. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Cesartherapie Duizeligheid

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht

Duizeligheid een veel gehoorde klacht. Als hoofdklacht komt het voor bij 3 tot 14% van de patièˆnten die een huisarts bezoeken. Het is een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komt duizeligheid veel voor. Duizeligheid kan als zeer bedreigend worden ervaren: het kan je letterlijk en figuurlijk uit balans brengen. Het kan een gevoel van onzekerheid geven, wat een enorme grote invloed kan hebben op het dagelijks leven. De sociale en maatschappelijke gevolgen van duizeligheid zijn vaak groot. Zeker bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid.

Er zijn verschillende vormen van duizeligheid. Het duizelig zijn kan dus van persoon tot persoon sterk wisselen. Ook wordt het gevoel van duizelig zijn door een iederanders gevoeld en ervaren.

Hoe werkt het evenwichtssysteem?

Ieder mens krijgt normaal gesproken voortdurend informatie over de ruimte om zich heen en over de positie die het lichaam daarbinnen aanneemt. Die informatie is afkomstig uit de volgende systemen:

  • Het evenwichtsorgaan. Dit is gelegen in het rotsbeen en vormt met het slakkenhuis het binnenoor. Het evenwichtsorgaan is gevoelig voor veranderingen van de stand van het hoofd.
  • De ogen. Als men de ogen sluit is lopen of stilstaan moeilijker. Zo loopt men in het donker ook vaak meer onzeker dan bij licht.
  • Het gevoel in de spieren en pezen. Signalen uit de benen en de nek geven informatie over de stand van het lichaam en van het hoofd ten opzichte van het lichaam.

Al deze informatie wordt verwerkt in de hersenstam en de kleine hersenen. Van daaruit gaan prikkels naar de spieren van het lichaam, zodat iemand zijn houding kan aanpassen en zijn evenwicht bewaart. Er gaan ook signalen met informatie naar de grote hersenen waar het bewustzijn wordt geprikkeld. Indien daar verkeerde of nog niet bekende signalen binnenkomen, ontstaat het gevoel van duizeligheid. Duizeligheid is in feite de ervaring van een gevoel dat op zichzelf niet gemeten kan worden.

Behandeling Oefentherapie

Veruit het belangrijkste deel van het onderzoek is uw eigen verhaal. We beginnen daarom ook altijd uitgebreid met het aanhoren van uw beleving van de duizeligheid. Op grond daarvan kan vaak al vermoed worden wat de oorzaak van de duizeligheid (geweest) is en of er eventueel nog een onderzoek verricht moet worden (vaak door de huisarts, eventueel door een specialist).

Door de verschillende manieren waarop duizeligheid voorkomt en de vele oorzaken van duizeligheid is het soms moeilijk snel tot een diagnose en behandeling te komen.

Aan de hand van uw verhaal en de resultaten van het aanvullend onderzoek lukt het vaak stap voor stap de oorzaak van de duizeligheid op te sporen en te behandelen.