Cesartherapie Eikelenboom Doorn

Privacyverklaring

Als lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck is de Praktijkhouder Elies Eikelenboom gebonden aan de beroepscode van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck (VvOCM). In de Beroepscode voor oefentherapeuten wordt beschreven hoe de oefentherapeut zich hoort te gedragen bij de uitoefening van het beroep. De beroepscode weerspiegelt de gemeenschappelijke beroepsnormen, beroepswaarden en gedragsregels van oefentherapeuten met betrekking tot de uitoefening van het beroep. Bij het formuleren van de beroepscode is rekening gehouden met recente wetgeving op het gebied van de (gezondheids)zorg. De beroepscode is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van de VvOCM op 12 juni 2017. In verband met het in werking treden van de nieuwe privacywet AVG is de beroepscode aangepast op dit punt in juni 2018.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houden de verschillende therapeuten werkzaam in de Praktijk voor Cesartherapie Eikelenboom een registratie bij van je medische en persoonlijke gegevens. Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig met deze gegevens omgegaan wordt zijn er bepaalde rechten en plichten aan verbonden. Uiteraard gaan de individuele therapeuten zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyverklaring welke rekening houdt met de wetgeving die per 25 mei 2018 is in gegaan.

Hieronder vind u de privacyregels zoals deze in de praktijk van Cesartherapie Elies Eikelenboom gehanteerd worden.